back

SMART PERFOMANCE

AGRIFOODAT SOLUTIONS

pa

Purchase Assistant


Aquesta valuosa solució interactua amb Brill® Formulation, simulant escenaris de producció i consum de matèries primeres, detectant de forma automàtica els punts de risc sobre la presa de decisions en la seva producció.

Purchase Assistant

ANY QUESTIONS?


Write your questions and a APP specialist will contact you to resolve it.