back

SMART PERFOMANCE

AGRIFOODAT SOLUTIONS

fi

Formula Integration


Aquesta nova aplicació interactua amb Brill® Formulation, proporcionant eficient informació en quan a: - Fórmules en producció amb el detall d' ingredients i nutrients - Exportació de fórmules en formats estàndard amb opció d'exportar en formats personalitzats - Sincronització contra una base de dades SQL de publicació de manera ràpida i senzilla

Formula Integration

ANY QUESTIONS?


Write your questions and a APP specialist will contact you to resolve it.